Volvo

I etap instalacji w zabytkowym Volvo. 

Inne realizacje